“พรรคการเมืองของประชาชนเท่านั้น ที่จะผลักดันให้มีการปฏิรูป
เปลี่ยนแปลงประเทศตามเจตนารมณ์ร่วมกันของประชาชน ให้เป็นผลสำเร็จได้
ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ที่มีอุดมการณ์เดียวกัน มาร่วมกันจัดตั้ง
พรรคการเมืองของประชาชนทำงานการเมืองเพื่อประเทศไทย และประชาชาติไทย”

พรรครวมพลัง

เอกสารประกอบการรับสมัคร

 

1. ใบสมัครสมาชิกพรรค 
2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง)
3.สำเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสำเนาถูกต้อง)
4. หลักฐานการชำระค่าบำรุงพรรคด้วยเงินสดหรือหลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย สาขามหาพฤฒาราม เลขที่ 046-3-98289-9
ชื่อบัญชี พรรครวมพลังประชาชาติไทย (ค่าสมาชิกพรรค)

ส่งเอกสารไปที่ สำนักงานใหญ่พรรครวมพลัง เลขที่ 142  อาคารทูแปซิฟิคเพลส ชั้น 21 ห้อง 2103 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

เอกสารประกอบการรับสมัคร

1. ใบสมัครสมาชิกพรรค
2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง)
3.สำเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสำเนาถูกต้อง)
4. หลักฐานการชำระค่าบำรุงพรรคด้วยเงินสดหรือหลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย สาขามหาพฤฒาราม เลขที่ 046-3-98289-9 ชื่อบัญชี พรรครวมพลังประชาชาติไทย (ค่าสมาชิกพรรค)

ส่งเอกสารไปที่ สำนักงานใหญ่พรรครวมพลัง เลขที่ 142  อาคารทูแปซิฟิคเพลส ชั้น 21 ห้อง 2103 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110