สมัครผู้ร่วมจัดตั้งพรรค
ผู้แสดงเจตจำนงเป็นสมาชิกพรรค

หากท่านมีความคิดสอดคล้องกับอุดมการณ์ของ พรรคพลังประชาชาติไทย สามารถเข้าร่วมลงกายลงใจกับเรา 2 ช่องทาง

1 ผู้ร่วมจัดตั้งพรรค

ชำระค่าก่อตั้งพรรค คนละ 50,000 บาท (กองทุนประเดิมพรรค)

2 ผู้แสดงเจตจำนงเป็นสมาชิกพรรค

ชำระค่าบำรุงพรรค 365 บาท ต่อปี
หรือหากประสงค์เป็นสมาชิกตลอดชีพ ชำระ 3,650 บาท

สมัครผู้ร่วมจัดตั้งพรรค ผู้แสดงเจตจำนงเป็นสมาชิกพรรค